Oftast med en återbetalningstid mellan 3-5 år

TERMOTRÄ TRÄFIBERISOLERING

En ren svensktillverkad cellulosaisolering i lösull för Friska Sunda Hus. Bygglängtan samarbetar med Svenska Termoträ AB som tillverkat Termoträ Träfiberisolering sedan 1989. Då utvecklades den gamla beprövade sågspånsmetoden till en modern träfiberisolering, en ren naturprodukt tillverkad av samma råmaterial som t ex. blöjor. Isoleringen kommer från svensk skogsråvara, gran och tall. Den är biologiskt nedbrytbar och allergivänlig. Finns även i brandklass som är lika bra som stenull.
Praktiska tester visar på marknadens bästa värmemotstånd. Det första Svenska Typgodkännandet för lösullsisoleringar i vägg erhöll Termoträ 1993. Materialet har testats av oberoende institut och visat sig uppfylla förväntningarna.
Testinstitut som Statens Provningsanstalt,Trätek, Boverket samt Miljö- och Yrkesmedicinska kliniken borgar för opartiska bedömningar. Samtliga bekräftar en miljövänlig, återvinningsbar och effektiv isolering. Termoträ passar som tilläggsisolering ovanpå all befintlig isolering, likväl som i nybyggnation. Termoträ är CE-godkänt inom EU för bruk i tak, golv och vägg.

SÅ HÄR GÅR DET TILL VID TILLÄGGSISOLERINGSINVENTERING
Bygglängtan besöker Er och gör en kostnadsfri besiktning!
– Utvärderar befintlig isolering
– Dokumenterar status på yttertaket
– Dokumenterar status vid takluckor etc.
– Ser över behov av landgångar, plattformar, takfotsventilation och övriga snickerier

Bygglängtan tar fram komplett offert med beräkning som visar hur stor energibesparingen blir det första året samt på en längre period. När Ni tagit beslut att sänka energikostnaden genom att tilläggsisolera med Termoträ Träfiberisolering gör vi en orderbekräftelse som beskriver garantier, tidsplan, betalningsvillkor mm. När arbetet är utfört gör vi en efterbesiktning med tillhörande egenkontroll från installatören.

VARMT VÄLKOMMEN MED EN KOSTNADSFRI FÖRFRÅGAN!