Konsultverksamhet

Bygglängtan AB är diplomerad av SBR att göra fuktutredningar för att identifiera fukt- och mögelskador.
Vi utför också areamätning för att fastställa boytor avseende hyreslokaler och bostäder.

Bygglängtan AB samarbetar även med AH Energy AB på Tjörn och där vi valt att arbeta med deras tjänster gällande projektering och installation av olika solcellsintegrerade lösningar. Med en solcellsintegrerad lösning är tätskiktet alltid obrutet och där alla garantier från papptillverkare och takläggare förblir gällande.

När det gäller solcellsintegrerade lösningar fokuserar vi främst på två olika produkter. Det är holländska Solarti, lertegel och S:t Eriks betongsolpanna, kallad Solvej, bägge med integrerade solceller. Solarti finns i två versioner. Svart ädelengoberad med svart solcell och som företrädesvis passar fastigheter i stadsmiljö. Röd natur med röd solcell som är speciellt utvecklad för krävande miljöer, t.ex. kulturarvsklassade fastigheter. Svart ädelengoberad Solarti har en svart monokristallin solcell som ger 10W/styck, totalt 100W per kvadratmeter. Röd natur med röd solcell har en polykristallin solcell som ger 8W/styck och 80W per kvadratmeter. S:t Eriks betongsolpanna, Solvej ger 14,5W/styck och kan ge upp till 160W/kvadratmeter. Solvej finns i fyra kulörer på betongpannan. Alla levereras med svart monokristallin solcell.

Med solcellsintegrerade takpannor erhåller du ett diskret och elegant tak som gör sig i alla miljöer.

Se bilder/länkar/fakta: